Walay Rason.

Walay rason para dili nako hinumduman
Ang niaging mga tuig nga imo kong gimahal.
Walay rason para dili ko malipayon
Nga sa atong kadugay, kita na gyud kaslon.

Walay rason nga ako mamakak
Nga sa atong mga kaagi, ikaw nagaagak
Sa akong pagkahuyang, sa akong pagkatanga,
Ikaw ang dangpanan, kusog ug himaya.

Nalipay ako nga matapos na gayud.
Magminyo na kita ug bag-o na pud
Ang atoong sulungon sa matag-adlaw.
Kay walay rason nga biyaan ko ikaw.

-babayng pak-an

Cogratulations Rams and Rez!

2016

2016